Piet Deunhouwer

Als ik niet beter mijn best doe op school, word ik nooit tekenaar” Deze strafregels moest ik als 11-jarige voor mijn vader honderd keer schrijven, omdat ik op de lagere school meer zat te dromen en te tekenen dan dat ik tijdens de les oplette. Met als gevolg dat ik slechts naar een Ulo-school moest, maar daar gewoon doorging met fantaseren en tekenen. Hierdoor werd ik op 15-jarige leeftijd, eigenlijk veel te jong, toch op mijn tekeningen, aangenomen op de Haagse Academie van Beeldende Kunsten. Na verhuizing naar Rotterdam maakte ik daar mijn opleiding op de afdeling Publiciteitsvormgeving van de Rotterdamse Academie af.

Intussen tekende en schreef ik stripverhalen en maakte illustraties voor “de Ketelbinkiekrant”, een jeugdblad uitgegeven door Wim Meuldijk en voor het Rotterdams Nieuwsblad een dagelijks stripverhaal.

Na mijn opleiding aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten, werkte ik als reclameontwerper en tekstschrijver bij verschillende reclamebureaus en later als freelancer tevens als illustrator en ontwerper voor enige bekende uitgeverijen van kinder- en schoolboeken. Pas veel later, tijdens mijn loopbaan als docent tekenen en kunstbeschouwing, kreeg ik meer tijd om te gaan schilderen. Johfra, een collega en bevriend schilder, leerde mij de techniek van het schilderen in een grisaille als ondergrond, waarover kleurglacis worden aangebracht, zoals Jan van Eijk en tijdgenoten dat deden. Na de Vutleeftijd bereikt te hebben, werd mijn atelier mijn regelmatige werkplaats.

Een portrettist kun je mij niet noemen en ook geen stillevenschilder. Je kunt me bij lekker weer buiten zien zitten aquarelleren en toch ben ik geen landschapsschilder. Het is het fantastische en het ongewone dat mij boeit en inspiratie geeft. Daarbij gebruik ik vrijelijk en als het zo voorkomt, het stilleven en het landschap zowel als de figuratie, het interieur en het exterieur in een vrolijke mix die zeer gedetailleerd en kleurrijk geschilderd of getekend wordt.

Recensenten duiden mij als Surrealist of schilder van het Magisch Realisme, terwijl ik liever een dromer, een Neo-Romanticus of sprookjesverteller genoemd zou willen worden.

Soms laat ik me inspireren door willekeurig aangebrachte vlekken, zoals je in voorbijdrijvende wolken, met wat fantasie, koppen en dieren en wonderlijke wezens kunt ontdekken. Een soort Rorschachtest waarin ik me helemaal kan laten gaan. Voer voor psychologen noem ik dat. Een andere keer maak ik via foto’s, die ik gemaakt heb van modellen, gebouwen of de natuur, schetsen en ontwerpen en formeer met veranderingen en toevoegingen als een regisseur een wonderlijke scène die toneelmatig of zelfs literair aandoet. Daarbij is het mijn intentie, alles zo realistisch en gedetailleerd uit te werken en te verbeelden dat het werkelijk zou kunnen bestaan.

Mijn bewondering gaat uit naar schilders als Arnold Böcklin, Jeroen Bosch, Karel Willink, Dick Ket, Laurens Alma Tadema en Max Ernst maar ook naar Pablo Picasso, Pierre Soulage, Robert Matta, Alfred Manessier, Joan Miro en Victor Vasarely.

Personalia
Piet Deunhouwer (8-4-1928, Utrecht)
Academie voor beeldende kunsten te Den Haag (Tekenen en schilderen)
Academie voor beeldende kunsten te Rotterdam (Publiciteitsvormgeving)
Vrije Academie te Den Haag (Fotografie en druktechnieken)
Middelbare B Akte Tekenen