Lezingen & Workshops

- Hoe ontstaat ruimtelijkheid op het platte vlak van een tekening of schilderij
- Emoties als uitlaatklep en inspiratiebron in de kunst
- Neoclassicisme in de negentiende eeuw
- Beeldhouwkunst van klassieke oudheid tot de 19e eeuw
- Beeldhouwkust van de 19e eeuw tot heden en de technieken ervan (vervolg bovenstaande )
- Een blik in de keuken van Piet Deunhouwer ( lezing eigen werk )
- Abstracte kunst. Wat moeten we ermee en hoe kiezen we tussen rotzooi en integriteit
- Compositie in kunst en fotografie. Wat is de gulden snede en hoe passen we die toe ?
- Toegepaste kunst : Glas, Textiel, Weven en Decorkunst
- Foto- of Hyperrealisme in de kunst
- Surrealisme : de droom en het fantastische
- Architectuur door de eeuwen
- De Noordelijke Realisten
- Religie en kunst
- Parijs als de stad van cultuur
- Postmodernisme of wel terug naar de klassieken in de moderne kunst
- Symboliek in de kunst
- Identiteit en kunst
- Grafische kunst. Ets, houtsnede, linosnede, lithografie, enz.
- Tweestromenland in de moderne kunst. Het mag weer wat voorstellen.