Werkwijze

werkwijze  
 

Masonite is een watervast hardboard dat zich in elk formaat laat zagen. Dat is de reden waarom ik deze drager prefereer boven het met linnen bespannen spieraam. Bovendien is een paneel duurzamer dan linnen en kan er zonder bezwaar, indien nodig, in de verf gekrast en geschuurd worden.

Het Masonite wordt vooraf aan de gladde kant, licht geschuurd en daarna met witte latex-acrylaat in drie dunne lagen gegrond. Deze witte ondergrond is prima te bewerken met Contékrijt. Zo ontstaat een gedetailleerde tekening in zwart-wit met alle nuances in grijstinten. Die tekening wordt gefixeerd en daarna met een dunne laag kunstharsdispersie overgeschilderd.
Dat is een transparante laag waarover zonder de tekening te smetten met olieverf gewerkt kan worden. De onderliggende tekening blijft goed zichtbaar. Mocht een opgebrachte kleur tegenvallen dan is met een doekje met terpentine die kleur weer makkelijk weg te vegen zonder dat de tekening verdwijnt. Zo wordt laag over laag met kleurglacis het schilderij verder opgebouwd tot de eindfase. Daarbij werk ik van achteren naar voren. Bij een landschap bijv. wordt eerst de lucht geschilderd; zelfs over de takken van bomen heen (als die er op staan) De getekende takken blijven vagelijk zichtbaar onder de blauwe verf. Dan komt de horizon aan de beurt, de verste verten en al schilderend verder naar voren komend worden de zaken die op de voorgrond staan afgewerkt. Ook bij een interieur of exterieur is de werkwijze om dat, wat het verste weg is, als eerste te schilderen en als laatste de voorgrond. Dat betekent dat vaak gewacht moet worden tot een achterste laag droog is om dat wat er voor komt, overheen te schilderen.

Om dan niet stil te zitten werk ik op deze manier soms aan vier of vijf schilderijen tegelijk, waar ik om beurten aan verder kan werken. Zeer effectief! Als de verf van een voltooid schilderij na enige tijd helemaal droog is, komt over het hele paneel een retoucheervernis en na een jaar het uiteindelijke slotvernis, die ik soms bij de koper thuis moet aanbrengen als het werk intussen verkocht is.